Okul ve başarı deyince ilk akla gelen çocuğun ne kadar zeki olup olmadığıdır. Başarı için zeka gereklidir ama tek başına yeterli değildir. İlkokul 1. sınıfa başlayacak olan çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal alanda gelişimlerini tamamlamış olmaları gerekir.

Eğer çocuğun bu alanlarda gelişimi henüz tamamlanmamışsa okula uyum sağlamakta zorlanacaktır. Okula gitmek istememe, ağlama, kusma, yataktan kalkmama, öğretilenlere karşı ilgisizlik ve mutsuzluk gibi tepkiler okula uyum sağlayamadığının göstergesidir.

Henüz gelişmemiş yönlerinin gelişimi için vakit kaybetmeden çocuğu desteklemek gerekir. Çünkü “okul ve öğrenme” ile ilgili iyi bir bağ kurabilmesi tüm eğitim yaşantısı için oldukça önemlidir.

 Zihinsel Gelişimin Göstergeleri:

 • Zihinsel olgunluk: Bilgiyi alabilme kapasitesi
 • Görsel ve işitsel algının düzeyi
 • Konuşma ve dil gelişimi: Kendini ifade etme, konuşma olgunluğu
 • Düşünme ve dikkat becerisi
 • Motor gelişim: Koşma, oynama, hareket kabiliyeti, kalem tutma
 • İlgi ve motivasyon

 Sosyal Gelişimin Göstergeleri:

 •  Arkadaş ilişkileri
 • Yetişkinlerle ilişkiler
 • Şimdiye kadar öğrenilenler
 • Oyun ve çeşitli sosyal deneyimler
 • Çevre ile bağımsız ilişki kurabilme
 • Kurallara uyum
 • Evdeki konuşma ortamı
 • Evde okuma yazmaya karşı tutum
 • Evde çeşitli kitapların bulunması

 Duygusal Gelişimin Göstergeleri

 • Kendine güven ve kişilik gelişimi
 • Aile içi ilişkiler
 • Anneden ayrılabilme
 • Sınıfta ders süresince oturma ve yönergeleri alma
 • Dikkatini verme süresi
 • Dinleme, durma, bekleme becerisi

 

Nilgün Sarı

Uzman Psikolojik Danışman