Okuma-yazma süreci, hem olumlu hem de olumsuz duygusal durumlara karşı çok duyarlıdır. Öğrenmeyi etkileyen bazı durumlar ise şöyledir:

* Çocuk denemeye istekli ve ilgi duyduğu zaman en iyi biçimde öğrenir. Güven duygusundan yoksun, endişeli ve korku içinde olan çocukların güvenini kazanmak ve onun ilgisini sınftaki etkinliklere çekmek öğretmen için oldukça güç olacaktır.

* Çocuk anneden ayrılabilmeli, annesi olmadan okulda “yalnız” kalabilmelidir. Anneden ayrılmakta zorluk çeken çocukların, okula başlamak için fizyolojik ve gelişimsel olarak yeterli olgunlukta olsalar bile, duygusal olgunlukları yeterli değildir.

* Annenin aşırı ilgi gösterdiği, çocuğun kendi kendine hiçbir işini yapmaya alıştırılmadığı durumlarda okula başlama hem anne için endişe verici olacaktır hem de çocuk annesinden ayrılmanın ve kendi başına kalmanın korkusunu yaşayacaktır.

* Güven ve yeterlilik duyguları başarıda önemli rol oynarlar. Okuma-öğrenme süreci kendi kendine karar verebilmeyi gerektirir. Güvensizlik duygusu taşıyan çocuk bu sorumluluğu almaya istekli olmaz.

* Okulda başarılı olmadığını düşünen çocuk; kendine aşırı güven ya da aşırı güvensizlik, içe kapanma, ilgisizlik, dikkat dağınıklığı, tembellik, davranış sorunları, endişe, kaygı, korku, saldırganca davranışlar sergileyebilir.

* Anne baba çocuğun başarısını desteklerken farkında olmadan onu baskı altına alabilir. Anne babanın aşırı sert yada aşırı gevşek tutumu çocuğu olumsuz etkiler.

* Çocuğun okul ile ilgili yanlış bilgilendirilmesi onu okuldan uzaklaştırır.

* Okula başladığı sırada kardeşinin olması veya boşanma gibi ailede meydana gelen değişiklikler öğrenme sürecini engelleyebilir.

Nilgün Sarı

Uzman Psikolojik Danışman